Annika Hansson

annika.hansson@solna.se

Utbildning

  • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm:
    Musiklärarlinjen med fördjupning gitarr och elbas
  • Dramatiska Institutet
    Mediepedagogutbildning
  • Eglers film- och tv-utbildning i Stockholm
    Filmljud

Annika Hansson, gitarrpedagog på Solna kulturskolaDet här vill jag berätta om mitt ämne och om mig som pedagog

- När jag jobbar som musik- och gitarrlärare får jag arbeta med ett rikt universellt språk - ljud och musik - som går rakt in i allas hjärtan. Det är en universell, ickeverbal kommunikation. Och att få jobba med det är fantastiskt!

- Musiken är en stor källa till glädje i mitt eget liv och det vill jag föra vidare till alla elever jag möter. Jag vill hitta den enskilda elevens "nyckel" till musiken.

- Alla människor har behov av att få uttrycka sig och vi provar tillsammans gitarren som ingång till en lustfylld musikalisk upplevelse. Själv började jag spela fiol men först med gitarren hittade jag det som verkligen berörde och stämde för mig.

Annika Hansson vid mixerbordet.Jag som ljudtekniker ...

- Under många år arbetade jag på Stockholms stadsteater med ljudteknik och ljuddesign. För mig handlar ljudarbete minst lika mycket om ett musikaliskt uttryck, precis som när jag musicerar och skapar musik. Tekniken är ett verktyg - inget självändamål.

... och som musiker

På fritiden spelar jag i olika konstellationer, från en renodlad gitarrkvartett till mer blandade band. Vi har en genremässigt bred repertoar - från Vivaldi till Eric Clapton - och spelar i olika sammanhang.

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Dela: