Bild och form

Utveckla bildspråk, tankar, känslor och fantasi genom eget skapande! Kom och ha roligt tillsammans med oss!


Välkommen till Bild & media på Solna kulturskolaVi har kul när vi utforskar och är kreativa tillsammans!
Vi undersöker, tolkar och granskar olika typer av bilder - allt för att nå bortom bildschablonernas begränsning. Målet är att varje elev ska få inspiration men också nya kunskaper för att kunna utveckla sitt personliga bildspråk.

Till KURSKATALOGEN


NYBÖRJARE


Bildmix

Här får eleverna testa olika material och vi prövar oss fram på ett lekfullt och undersökande sätt. Eleverna får bekanta sig med grunderna i färg och form. Vi tittar på många olika sorters bilder och konstverk och pratar om vad vi ser och vad vi upplever. Vi arbetar utifrån olika teman. Vi gör roliga bild- och formlekar tillsammans och låter fantasin flöda!


FORTSÄTTNING


Bild & form

Här får eleverna skapa i olika material. Man får måla, teckna, forma i lera, fotografera, bygga tredimensionella saker, animera med Ipads, mm.

Bild & form-eleverna delas in i olika grupper, oftast efter ålder, gruppen är sedan med och påverkar innehållet i undervisningen. De äldre eleverna har möjlighet att jobba mer självständigt och problemlösande och vi uppmuntrar dem till att själva analysera det de har skapat för att på så sätt utvecklas i sitt bildskapande.

Varje termin hålls samman av ett tema och uppgifterna börjar ofta i en betraktelse av bilder, eller i ett konstverk, som inspirerar till egna idéer. Det blir många diskussioner om bilder och varför vi upplever dem som vi gör. Kreativitet och skaparlust är i fokus!

Till KURSKATALOGEN


FÖRDJUPNING


Konstlinjen

På konstlinjen arbetar vi som på en konstskola. Det vill säga vi går igenom grundläggande visuella frågor mer ingående. Vi fördjupar oss i teckning, målning, grafik och skulptur. Du arbetar både självständigt och med mer lärarledda övningar. Vi lär oss att iaktta och uttrycka det vi ser och även det vi fantiserar om.

Här får du prova mer avancerat konstnärsmaterial. Kursen är för dig som brinner för bild och skapande! Terminen avslutas med en utställning.

Till KURSKATALOGEN

Dela: