Tivoli i fokus för projekt i Nationalstadsparken

2018 är det tredje och sista året för ett projekt som låter unga solnabor upptäcka den natur, kultur och historia som Nationalstadsparken erbjuder. Audioguiden Parkprat är ett av resultaten, där solnaelever ger de ungas bild av Haga. Under 2018 ska en Tivolipromenad tas fram för både vuxna och barn.

2018 står Tivoliudden i centrum. Gravmonumentet över 1700-talstonsättaren Kraus är en del av kulturhistorien man kan stöta på här.

Under 2017 deltog 1200 elever från Solnas förskolor och skolor i pedagogiska program i parken. Publika aktiviteter som guidade vandringar, familjevisningar, cykelturer och teaterföreställningar har också ingått i projektet. Lyssna gärna på audioguiden Parkprat, som är tillgänglig via webb och app - länk finns längst ner på sidan.

Fokus på Tivoli under 2018

Tivoli är en del av Nationalstadsparken som inte är lika känd för den breda allmänheten. För bergshamraborna är det emellertid ett uppskattat område, både för sin natur och sina kulturhistoriska värden. Kultur- och fritidsförvaltningens kulturstrategiska sektion, som svarar för genomförandet av projektet, avser att samverka med lokala aktörer för att levandegöra kulturarvet på olika sätt under projektets avslutande år.

Läs mer på Nationalstadsparkens hemsida

Länk till audioguiden Parkprat

Dela: