Modersmålsdagen

Välkommen till biblioteket i Solna centrum för att fira Solnas alla språk på modersmålsdagen torsdag 21 februari. Se hur du kan läsa världens tidningar utan kostnad, lär dig mer om modersmålsundervisningen i Solna, hör sagor på olika språk och musik från scenen med Lilla Akademin.

------------------------------------------------------------------------------------

För allmänheten

Utställning, kl 13-18

Modersmålspråken i Solna presenterar sig i Lilla lila

Tidningsdatabasen, kl 14:30

Bibliotekets personal visar hur man kan läsa världens tidningar gratis via Pressreader.

Scenen, kl 17.00 – 18:30

Invigningstal av kultur- och fritidskommunalråd Peter Edholm.
Scenframträdanden med eleverna och musik av Lilla Akademin.

För bokade skolklasser

Poesiverkstad, kl 13 och 14

Workshop i mångspråkspoesi. Anmälan till katarina.curlej@solna.se

Sagostund, från kl 13

Eleverna läser Bockarna Bruse på olika språk. För barn från 6 år

------------------------------------------------------------------------------------

Modermålsundervisning i Solna

Solna stad erbjuder modersmålsundervisning för barn och elever som har ett annat modersmål än svenska. Elever i den kommunala grundskolan, i fristående grundskolor och i grundsärskolan kan läsa modersmål.

Läs mer om modersmålsundervisningen i Solna

------------------------------------------------------------------------------------

Dela: