Kulturskolan fyllde Berwaldhallen

Viking Barokk är ett projekt med kultur- och musikskolor från fyra nordiska länder i samverkan. Efter konserter i Norge och Finland kom evenemanget till Berwaldhallen, för att senare avslutas på Island.

Musiker på scenen, publik i förgrunden.

Viking Barokk närmar sig slutet efter att ha pågått i snart två år inklusive alla förberedelser. Kombinationen av vikingatid och barock kommer sig av att både dessa epoker innebar intensiva och ömsesidiga kulturutbyten mellan Norden och övriga världen, inte minst musikaliska. Flera punkter i programmet har också anknytning till historiska skeenden då vikingar och andra folk hade samröre med varandra.

Planeringen, som pågått sedan februari 2017, har inneburit kontakter mellan pedagoger från de fyra länderna som mynnat ut i ett program vars gemensamma delar övats in av respektive kulturskola på hemmaplan. Till konserterna har sedan eleverna sammanstrålat för att ge prov på dels sina lokala musikskatter, dels spela tillsammans i den samnordiska Vikingaorkestern.

Från Sverige har Solna kulturskola och Nacka musikskola deltagit, uppbackade av Drottningholms Barockensemble. I Berwaldhallens program uppträdde också Solna kulturskolas dansare till musiken. Solna kulturskola stod också för pausunderhållningen i foajén, där en gitarrkvartett, sångnummer samt flera dansnummer ingick. Besökarna kunde också delta i teatersport.

Dansuppträdande i foajén i pausen.

Teatersporten med lånade scenkläder lockade barnen.

Hela dagen på Berwaldhallen dominerades av Viking Barokk-projektet.

De svenska medverkande i gröna tröjor var fler än de övriga eftersom konserten hölls i Sverige.

Dela: