Internationella modersmålsdagen

Välkommen till biblioteket i Solna centrum onsdag 21 februari. Då firar vi Solnas alla språk med sång, dans, lästips och kunskapsförmedling. Lär dig mer om hur du kan läsa tidningar från hela världen utan kostnad, och fördelarna med aktiv flerspråkighet.

Hjärtformat ordmoln med välkommen på olika språk

Internationella modersmålsdagen instiftades av FN-organet UNESCO 1999, och infaller varje år den 21 februari. Syftet är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner.

Modersmålsundervisning bidrar till barns och elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling, lägger grunden till aktiv flerspråkighet, skapar trygghet samt ökar förståelsen och respekten mellan olika folk och kulturer.

Solna stad erbjuder barn och elever som har ett annat modersmål än svenska, modersmålsundervisning i den kommunala grundskolan, i fristående grundskolor och i grundsärskolan.

Program 21 februari, biblioteket i Solna centrum

10.00 - INVIGNING
Marianne Damström Gereben, ordf. barn- och utbildningsnämnden
Peter Edholm, ordf. kultur- och fritidsnämnden

17.00 - SCENPROGRAM
Mångspråkspoesi, sång och dans från olika kulturer

18.00 - FÖRELÄSNING
Naida Khanmourzaeva: Aktiv flerspråkighet

Under dagen blir det även tipspromenad, utställningar, tips på mångspråksböcker och förfriskningar.

Dela: