Förskolebarn inspireras att upptäcka böckernas värld

Under våren påbörjar stadsbiblioteket en satsning på att lotsa de minsta barnen in i böckernas värld. Projektet är en del av bibliotekens läsfrämjande uppdrag och genomförs i samverkan med Solnas förskolor. Projektet kompletterar andra verksamheter för att stärka barnens språkutveckling.

Stort intresse från förskolorna

I slutet av februari gick startskottet för satsningen "Stärkta bibliotek", som genomförs parallellt i Solna och Sundbyberg. Förskolepedagoger som anmält intresse fick en introduktion om projektet, och det var inga problem för projektledarna att börja fylla kalendern med bokningar från förskolorna.

Biblioteket kommer till barnen

Målgruppen för satsningen är barn i åldrarna 1-3 år. Det är svårt för förskolorna att göra utflykter med så små barn, och därför kommer bibliotekarierna till förskolan istället. Fem förskolor får tre besök vardera under en treveckorsperiod, med start första veckan i mars. På det sättet hoppas man kunna beta av så många förskolor som möjligt under projekttiden, som kan vara upp till tre år.

Förskolebarn prioriterade för läsfrämjande insatser

Läsningens betydelse går knappast att överskatta, det är kanske den viktigaste färdigheten att behärska för att klara sig i ett modernt samhälle. Därför bör det börjas i tid. Projektet "Stärkta bibliotek", som finansieras med medel från Kulturrådet, blir nu ett viktigt komplement till andra läsfrämjande insatser i förskolorna.

Biblioteket medverkar till exempel i det språknätverk som förskolorna startat för att följa upp det ambitiösa projektet "Läslyftet". En annan satsning från Kulturrådet är "Bokgåvor till förskolan", där bibliotekarier hjälper förskolorna med bokurvalet till egna boklådor på plats bland barnen.

Dela: