Förnyat samarbetsavtal om nationaldagsfirande med Operan i Haga

Nationaldagsfirandet med Operan i Haga är sedan 2012 en uppskattad familjetillställning i Hagaparken i samarbete mellan Solna stad, Kungliga Operan AB och Ståthållarämbetet. Nu har ett förnyat avtal skrivits på, som säkrar arrangemanget till och med år 2020.

Representanter för samarbetsparterna undertecknade avtalet 18 december 2017. Från vänster: Jonas Collsiöö, teknisk chef på Operan; Birgitta Svendén, VD/Operachef; Staffan Larsson, Ståthållare; Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd i Solna stad; Roger Markdalen, chef kultur- och fritidsförvaltningen i Solna stad; Peder Ling, Ståthållarämbetet. Foto: R Oxfält, Solna stad.

Evenemang som levandegör en unik kulturmiljö

Nationaldagsfirandet i Hagaparken omfattar ett generöst scenprogram med bland annat Operans solister och kör, Hovkapellet, Solna kulturskolas barnkör och stipendieutdelning av Solna stads kultur- och fritidsnämnd. I det familjeinriktade aktivitetsområdet erbjuds servering, guidade vandringar och prova-på-aktiviteter som akrobatik, friluftsmåleri, kostymprovning, dans och skapande i samarbete med Unga på Operan, Solna kulturskola och övriga aktörer.

Som helhet tillgängliggör och levandegör programmet Kungliga nationalstadsparkens unika kultur- och naturmiljö för en bred och stor målgrupp. Cirka 30 000 besökare tog del av programmet på 2017 års nationaldag.

Historiska band mellan Operan och Haga

Kungafamiljens privata utrymmen innanför den kungliga logen. Foto: R Oxfält, Solna stad.

Undertecknandet skedde i sällan använda rum i Operans innanmäte, bakom den kungliga logen. Dessa utrymmen, liksom den anslutande trapphallen, var länge endast tillgängliga för kungafamiljen. Den guldbemålade och spegelfyllda salen har dock på senare år upplåtits för viss konsertverksamhet.

Hagaparken i sin nuvarande form grundlades av Gustav III år 1771, samma år som han avskedade sin franska ensemble och ställde om dåvarande operans verksamhet till att bli den nationalscen som den varit sedan dess första föreställning 1773. Sedermera flyttade ensemblen in i det nya operahuset på dess nuvarande plats 1782.

Kungliga Operan på Gustav Adolfs torg. Foto: R Oxfält, Solna stad.

Dela: