T/S Constantia

T/S Constantia är ett k-märkt segelfartyg i trä av typen slätskonert som har varit i aktiv tjänst under mer än 100 år. Det används främst som ett skolfartyg, där utbildning i sjömanskap går hand i hand med personlig utveckling. Huvudsyftet är ungdomsverksamhet och skolseglingar, men det finns möjlighet för alla grupper och individer att använda sig av fartyget.

Ambitionen att sprida kunskap om det kulturarv som fartyget utgör, liksom segling och sjöfart i allmänhet, visar sig bland annat i regelbundna kvällsträffar och föreningens medlemsblad.

Flera årliga seglingar genomförs, och såväl företag som skolklasser och privata grupper kan boka in sig.

Constantias hemsida kan man läsa mer och anmäla intresse för att bli en del av verksamheten.

Solnaskutan Constantia

Dela: