Överjärva gård utvecklas till attraktivt besöksmål

Överjärva gård ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål. De historiska byggnaderna på gården ska fyllas med spännande verksamheter som lockar en bred publik. I utvecklingen ska områdets kulturhistoriska karaktär bevaras och gården ska fortsätta vara en grön oas för solnaborna i Igelbäckens naturreservat.

Visionen och utvecklingsplanen, som du hittar till höger på sidan, innehåller en framtidsbild och ett tiotal konkreta åtgärder för hur Överjärva gård ska utvecklas. Inriktningen är att engagera en eller flera entreprenörer, som kan bidra till utvecklingen av området med restaurang, café, konferens, utställningar och marknader. Hästskostallet föreslås som huvudbyggnad, med Gula villan och Vinterträdgården som komplementbyggnader.

– Överjärva gård är en oslipad diamant med en betydande potential att bli en samlingsplats för alla solnabor. Det handlar om att bygga på kombinationen av en unik kulturmiljö, historiska byggnader, det centrala strategiska läget och närheten till djur och natur, säger Kjell Hasslert, projektledare för arbetet med visionen och utvecklingsplanen för Överjärva gård.

Ladugården, som inte bedöms kunna återställas till ursprungligt skick till rimlig kostnad, föreslås ersättas med en mer funktionell byggnad som kan fungera som komplement till restaurang/café/konferensverksamhet. Den nya byggnaden ska smälta in i området och exteriört ansluta till den kulturhistoriska miljön.

– Flera entreprenörer har visat intresse att etablera sig på Överjärva gård. De ser en stor potential i en etablering av en restaurang/café/konferensverksamhet mot bakgrund av det centrala läget och den expansion som planeras i närområdet, fortsätter Kjell Hasslert.

Överjärva gård är också en given plats för Solna naturskola, som ska vidareutvecklas som kunskapsresurs inom natur, miljö och hållbar utveckling för barn och elever på förskolor och skolor i Solna. En plan för naturskolans utveckling och lokalbehov ska därför tas fram.

I övrigt innehåller visionen och utvecklingsplanen ett förslag på permanent placering av rödingarna (de gamla järnvägsbostäderna) vid Överjärva gård i anslutning till järnvägen nedanför statarlängan. Ett samarbete med Järnvägsmuseet ska prövas för att kunna sprida kunskap om järnvägens historia i Solna.

Dela: