Museum och kulturmiljöer

Museerna i Solna är huvudsakligen av konst- och kulturhistorisk karaktär och mindre av utställningsytor för samtidskonst. Museerna ligger i sina autentiska historiska miljöer som är bevarade och präglade av de tidsepoker de stammar från. De bidrar därför på ett naturligt sätt till fördjupade kunskaper och förhöjda upplevelser av Solnas fantastiska kulturarv.

Olle Olsson Hagalundmuséet

Olle Olsson Hagalund är en av de internationellt mest kända solnaborna på kulturområdet i kraft av sin ställning som framstående naivistisk målare. I hela sitt liv bodde han i det gamla Hagalund, och är i Sverige också känd som en av motståndarna till rivningen av den gamla kåkstaden under sextiotalets reformiver. En handfull gamla hus blev kvar, bland annat Olle Olssons eget hus som nu är ett levande museum och även används i olika kulturprojekt i Solna stads regi.

Olle Olsson Hagalund-museets hemsida

Olle Olsson Hagalundmuséet på Facebook

Solna Hembygdsmuseum

Solna Hembygdsmuseum drivs av Solna Hembygdsförening och ligger i Charlottenburg, ett stenkast från Solna Centrum.
Solna Hembygdsmuseum

Museer i Haga

I Hagaparken finns Haga Parkmuseum där både äldre och nyare planer för parken finns att se. Här finns också Gustaf III:s paviljong, vars berömda inredningar från sent 1700-tal kan ses under guidade visningar under sommarmånaderna.

Museer på Ulriksdals slottsområde

Längre bort i Nationalstadsparken, men fortfarande längs Brunnsvikens strand, hittar du Ulriksdals slottsområde, där både Ulriksdals slott och Orangeriet är tillgängliga under sommarmånaderna, det senare dessutom med en utställning av svensk skulptur ur Nationalmuseets samling. Även på Ulriksdals slottsteater Confidencen finns möjlighet att ta del av teaterns historia från 1700-talet och framåt.

Museer i gamla Hagalund

För dig som vill röra dig lite längre framåt i historien finns två pärlor från 1900-talet att beskåda i det som finns kvar av den gamla kåkstaden Hagalund: Olle Olsson Hagalund-museet och Sadelmakare Öbergs Hus. Ett stort antal av Olle Olssons berömda naivistiska målningar finns att se i hans egen hemmiljö, och hemma hos sadelmakar'n får man uppleva ett äkta hantverkarhem som det såg ut på 1920-talet.

Solnaskutan T/S Constantia

Constantia är ett segelfartyg i trä från 1908 som genomför flera seglingar per år. Fartyget ägs av Stiftelsen Solnaskutan med verksamhet genom Föreningen Constantia. Medlemmar i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Läs mer.

Dela: