Riktlinjer för evenemangskalendern

För att få möjlighet att synas i Solna stads evenemangskalendern ska evenemanget vara öppet för allmänheten (åldersbegränsningar och krav på vissa färdigheter kan förekomma) samt genomföras i Solna eller ha annan relevant koppling till Solna som stad eller plats.

För publicerade evenemang gäller:
I evenemangskalendern är det inte tillåtet att lägga in evenemang som kränker grupp eller person oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ej heller sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt. Spam och företagsreklam är inte heller tillåtet och tas bort.

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemangen är korrekta. Solna stad tar inte ansvar för innehåll, felaktiga uppgifter eller inställda evenemang. Kontakta arrangören direkt om ni vill ha mer information eller beställa biljetter.

Vilken typ av evenemang läggs in?

Evenemang i Solna som är öppna för allmänheten till exempel konserter, teater- och dansföreställningar, konstutställningar, marknader, föredrag, mässor, festivaler och större sportevenemang. Evenemanget ska äga rum i Solna och vara öppna för allmänheten. Undantag är politiska och religiösa evenemang och medlemsaktiviteter.

Vem får synas i evenemangskalendern?

Alla som arrangerar publika evenemang i Solna har möjlighet att synas i kalendern. Det är gratis att vara med.

Vilken typ av evenemang och aktiviteter läggs inte in?

 • Evenemang som endast vänder sig till medlemmar.
 • Branschevent och kongresser.
 • Workshops som riktar sig till specifik bransch.
 • Evenemang med religiös karaktär tex. Gudstjänster eller religiösa träffar.
 • Partipolitiska arrangemang eller andra politiskt kampanjande rörelser.
 • Företagsjippon, firmafester och dylikt.
 • Kommunalt arrangerade informations- eller serviceträffar som till exempel rullatorservice, information på äldreboenden och dylikt.
 • Butiksevent.
 • Träningsmatcher, motionsidrott och dylikt räknas inte som evenemang.
 • Fritidsaktiviteter som bowling, kanotpaddling, boule och liknande.
 • Mindre loppis- och garageförsäljningar.
 • Ordinarie filmutbud på biografer.

Hur går det till/vem lägger in evenemangen?

Systemet som Solna stad använder hämtar upp information om evenemangen via Facebook. Det innebär att alla arrangörer som använder funktionen "Evenemang" på facebook kommer med i Solna stads evenemangskalender utan att göra något mer. De flesta arrangörer väljer docka att ändå ha ett konto i databasen för att kunna göra ändringar och anpassningar i text och bild.

Om jag inte använder Facebook, hur får jag med mitt evenemang då?

De arrangörer som inte gör evenemang på Facebook lägger istället in sina evenemang direkt i Solna stads evenemangsdatabas.

Dela: