Om Ozzys resa

Projektet om hunden som reser i tiden började med en fråga: hur presenterar vi Solna stads bildarkiv för barn? Eftersom vi vet att berättandets form gör de flesta ämnen intressanta för barn föll det sig naturligt att leta efter den röda tråden, berättelsen, i Solna stads bildarkiv.

Vi beslöt oss för att fokusera på Solna för 100 år sedan, och valde ut bilder som kunde representera så många vanliga företeelser som möjligt: barn och vuxna, hus och hem, gatumiljöer, affärer, sport, transport etc.

Sedan började berättelsen växa fram. Vi visste att vi ville berätta om Huvudsta som ofta glöms bort när mer "berömda" platser som Hagalund och Råsunda nämns. Huvudsta är också en stadsdel som förändras väldigt mycket sedan dess; för 100 år sedan var det ett mycket fattigt område.

Så, hur berättar man om misär för barn? När vi kom på idén att låta hunden Ozzy berätta föll allt på plats: han springer lätt över stora områden på en dag och är nyfiken på det han ser, utan att döma. Därför ser han mer människors vänlighet än trasighet, och kan ställa frågor som t.ex. "Men hur får de plats allihop i ett så litet hus?!" - vilket får oss att tänka till.

Att Ozzy skulle springa vidare till Råsunda var givet; där har bebyggelsen ändrats mycket litet och det blir en igenkännandets glädje för både Ozzy och andra Solnabor när vi plötsligt befinner oss på Råsundavägen.

I Råsunda fanns också Råsunda IP som skulle bli den berömda Råsundastadion så småningom, och spårvagnarna förstås. De två stadsdelarna Huvudsta och Råsunda visar också på kontrasten i levnadsvillkor, vilket ju var typiskt för tiden.

Vi fick också tillfälle att visa hur Rudsjön försvunnit och blivit stadspark -på bara 100 år! Vilken förvandling! Man kan undra vad som kommer att vara sig likt, och vad som kommer att förvandlas i Solna, hundra år framåt i tiden. Det är det som är så bra med tidsresor; vi inte bara lär oss vad som timat, utan blir varse tidens gång och inser att vi lever mitt i ett historiskt skeende.

Nina Nykvist & Eva-Karin Winblad

Dela: