Arkitektur, historiska kartor och kulturmiljöer

Under fliken Stadsbyggnad och trafik finns flera sidor som behandlar Solna ur ett kulturhistoriskt perspektiv, med stadsbilden och bebyggelsen i fokus. Några rekommendationer:

Arkitektur i Solna

Historiska kartor

Kulturmiljöer i Solna

Dela: