Tivoli i fokus under 2018 i projekt för unga i Nationalstadsparken

2018 är det tredje och sista året för ett projekt som låter unga solnabor upptäcka den natur, kultur och historia som Nationalstadsparken erbjuder. Audioguiden Parkprat är ett av resultaten, där solnaelever ger de ungas bild av Haga. Under 2018 ska en Tivolipromenad tas fram för både vuxna och barn.

Under 2017 deltog 1200 elever från Solnas förskolor och skolor i pedagogiska program i parken. Publika aktiviteter som guidade vandringar, familjevisningar, cykelturer och teaterföreställningar har också ingått i projektet. Lyssna gärna på audioguiden Parkprat, som är tillgänglig via webb och app - länk finns längst ner på sidan.

Fokus på Tivoli under 2018

Tivoli är en del av Nationalstadsparken som inte är lika känd för den breda allmänheten. För bergshamraborna är det emellertid ett uppskattat område, både för sin natur och sina kulturhistoriska värden. Kultur- och fritidsförvaltningens kulturstrategiska sektion, som svarar för genomförandet av projektet, avser att samverka med lokala aktörer för att levandegöra kulturarvet på olika sätt under projektets avslutande år.

Läs mer på Nationalstadsparkens hemsida

Parkprat, en del av projektet

Skolelever från Solna hade hösten 2017 möjligheten att upptäcka Nationalstadsparken på ett nytt sätt. Under sina workshops i Hagaparken fick de först göra ateljébesök hos konstnärer, gå på museum eller träffa en arborist. Därefter skrev eleverna ett eget manus som officiella guider för Nationalstadsparken.

Audioguiden Parkprat var ett annat delprojekt, som resulterade i en guide för webb och app.
Länk till audioguiden Parkprat

Bakom Parkprat står kultur- och fritidsförvaltningen i Solna som fått del av länsstyrelsens utvecklingsanslag för Nationalstadsparken. Parkprat är också ett samarbete med Wanås Konst som har utvecklat projektet Konstprat vars metod och erfarenheter Parkprat bygger vidare på.

Dela: