Konstsamlingen

Carl Kylbergs verk Väntan, på biblioteket i Solna C sedan 1966.

Konstsamlingen - en aktiv aktör i Solnas offentliga rum sedan 1955

Besökare och solnabor blir ofta positivt överraskade över stadens konstsamling. Målningar, teckningar och skulpturer av internationellt erkända konstnärer finns tillgängliga utomhus och genom kommunens verksamheter som till exempel bibliotek och skolor.

Samlingen omfattar idag cirka 3000 konstverk i en mångfald tekniker och material av mestadels svenska och samtida konstnärer. Som helhet är konstsamlingen intimt sammanflätad med stadens historia. Både Solna stad och den stadsanknutna konstsamlingen grundades för cirka 70 år sedan när idéer om folkbildning, demokrati och det moderna samhället växte fram i Sverige.

Varje konstverk har också sin egen historia i staden beroende på hur det har blivit placerat och utlånat. Ett flertal monumentala verk har flyttats i samband med att stadsmiljöer förändrats. Lösa verk, till exempel målningar och mindre skulpturer, har placerats på skolor och äldreboenden, samt varit upphängda hemma hos låntagare till bibliotekets 'artotek', en konstutlåningsverksamhet som pågick cirka 1975-88 i Solna.

Idag är det endast möjligt för verksamheter och anställda inom Solna stad att låna konst till sina lokaler. Beslut om utlån och placering fattas av stadens konstförvaltning enligt riktlinjer om tillgänglighet, representation och säkerhet.

Besök gärna biblioteket i Solna Centrum. Här finns konst för alla sinnen att upptäcka!

Dela: