Solna kulturskola: Julavslutning

Solna kulturskolas yngre flöjtelever och pianoelever medverkar

10 december
18:30 - 19:30
Musiksalen, Blomgatan 3