Solna kulturskola:Lucia

Stämningsfullt Luciatåg med Solna kulturskolas sångelever.

13 december
17:00 - 17:30
Hotelltrappan, vid hotell Park In