Musik

Solna har ett levande musikliv med en månghundraårig musikhistoria och ungdomar som förvaltar och förnyar den moderna musiken, på egen hand och i stadens egna verksamheter.

Rockstaden Solna

Solna är en av den svenska rockhistoriens huvudstäder, med rockklubben Apromus som blev en informell ungdomsgård, Gräsrocks klassiska utomhuskonserter och med ett legendariskt band som The Nomads på meritlistan.

Spela och lyssna på musik idag

Även idag finns många möjligheter för ungdomar att spela och lyssna på musik i Solna. Flera av stadens fritidsverksamheter erbjuder musikaktiviteter på olika nivåer.

Klassisk musik i Solna

Confidencen är en levande musikteater, där både konserter och operor spelas i miljöer från Gustav III:s tid.

Dela: