UnCUT - ung filmproduktion

UnCUT – ung filmproduktion (UnCUT) ger dig, som är ung och äldre än sexton år, möjlighet att genomföra ditt filmprojekt helt utan kostnad. Genom oss får du tillgång till professionell filmteknik, redigeringsmöjligheter, support, handledning, utbildning och stöd. UnCUT förverkligar ungdomsdrivna projekt och ger unga filmskapare en möjlighet att utan krav på resultat få testa sina idéer och utveckla sitt kunnande.

En unik verksamhet

Verksamheten är unik genom att den ger förutsättningarna för ett ungt, fritt och kreativt filmskapande utan gränser, med plats för allas berättelser.

Verksamheten är unik genom att den utan kostnad ger unga filmskapare förutsättning att få berätta sina historier utan krav på tidigare kunskap eller erfarenhet.

Verksamheten är unik genom arbetet med att minimera och ta bort de hinder som idag försvårar för många unga filmare att få genomföra sina projekt. Därigenom utmanas rådande arbetssätt och normer i filmbranschen och nya vägar till berättande och skapande växer fram.

http://www.uncutfilm.se/

Dela: