Filmpool Stockholm-Mälardalen

Filmpool Stockholm Mälardalen är en intresseorganisation för att utveckla och stärka filmindustrin i regionen. Ambitionen är att vara ett nav för samproduktion av filmprojekt, att utveckla branschen och marknadsföra regionen som produktionsplats.

Genom att dra till sig filmproduktion vill man öka intäkterna i besöksnäringen, öka regionens synlighet båda nationellt och internationellt, och till slut göra regionen känd som ledande produktionsplats i Skandinavien.

Filmpool Stockholm Mälardalen ägs av Solna stad, Botkyrka kommun, Nynäshamns kommun, Regionförbundet i Örebro/Filmpol Mitt och Branschens intresseförening för film i Stockholm - Mälardalen (BIF). Stockholm Film Commission finansieras också av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Filmpool Stockholm-Mälardalen

Dela: