Socialförvaltningen

Kontaktinformation

Anders Öberg

Projektledare Familjehemsgruppen
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Ann Kristin Seijmer

Familjehemssekreterare
Barnenheten, Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Ann Mari Wallberg

Samordnare för kontaktpersoner på Vuxenenheten
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 11 50

Anneli Ward

Enhetschef, Ungdomsenheten
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Birgitta Björkman

Sektionschef familjehem
Barn- och ungdomsenheten

Telefon

08-746 10 00

Carl Friberg

Familjehemssekreterare
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 34 01

Cecilia Biström Brodd

Sektionschef Öppenvården

Telefon

08-746 10 00

Christina Enocson

Utvecklingsledare
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Clara Almstedt

Socialsektreterare
Socialförvaltningen

Donna Svensson

Socialsekreterare, OSA
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 34 43

Dödsboutredare

Telefon

08-746 10 00 (kontaktcenter)

Emilia Kägu

Kvalitetsutvecklare
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 38 89

Familjens Hus

Telefon

Klicka på "Mer information" för telefonnummer till Familjens Hus

Familjepedagogerna

Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Familjerätten

Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Ingela Pettersson

Gruppledare, Vuxenenheten
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Inger Olsson

Gruppledare
Familjerätten, Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Johan Selander

Familjehemssekreterare
Socialförvaltningen

Telefon

08-7462068

Katarina Söderlund

Familjerättsassistent
Socialförvaltningen

Kooperativet Glöden

Socialförvaltningen

Telefon

08-514 83 206

Leena Lind

Enhetschef på Flyktingbarnenheten
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Lisa Wallenberg

Verksamhetscontroller
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Maria Schollin

Enhetschef, Barnenheten
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Marie Bysäter

Familjerättsassistent
Arbetar tisdagar & torsdagar

Miranda Dahlin

Assistent
Socialförvaltningen

Parvin Banisadr

Enhetschef, Ekonomienheten
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Puya Alemirad

Verksamhetssamordnare

Telefon

08-746 13 81

Sofia Vindrelid

Projektledare Psykisk hälsa
Socialförvaltningen

Telefon

08-746 34 97

Vuxenenheten

Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Vuxenenheten mottagning

Socialförvaltningen

Telefon

08-746 11 78

Vuxenenhetens mottagning

Socialförvaltningen

Telefon

08-746 11 78

Vuxenenhetens reception, Socialförvaltningen

Öppettider: må,ti,to 8.00-16.30, on 8.00-18.00, fr 8.00-15.00

Telefon

Tel 08-123 458 60

Väntorp Rehab

Socialförvaltningen

Telefon

072-583 38 90

Öppenvården

Socialförvaltningen

Telefon

08-746 10 00