Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontaktinformation

Byparken

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 01

Frösunda fritidsklubb

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 02

Gula Villan

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon

08-746 39 03

Hagalundsparken

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 04

Hannebergsparken

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 05

Pampasparken

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 06

Q-lan

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 07

Skytteholms IP

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 13

Skytteholmsparken

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 09

Solna Ungdomscafé

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 10

Torpet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 11

Ulriksdals IP

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon

08-746 39 08