Ring oss

Du kan ringa till stadens kontaktcenter på 08-746 10 00  med dina frågor om kommunal verksamhet och service.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du lämnat personuppgifter i ditt ärende, exempelvis person- och kontaktuppgifter, kan vi behöva spara och behandla dina uppgifter. Syftet med en sådan behandling är att vi ska kunna behandla ditt ärende och återkoppla till dig.

Dina uppgifter får vi från ditt ärende. Vi tillämpar alltid integritetslagstiftningen vid all behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter sparas i tre månader för att därefter raderas och den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke du lämnar genom att skapa ditt ärende.

De personuppgifter du lämnar i ärendet kan, vid behov, delas med stadens tjänstemän eller upphandlade entreprenörer, och syftet är att lösa ditt ärende och därefter kunna återkoppla till dig.

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är kommunstyrelsen i Solna stad. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, ta tillbaka ditt samtycke eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på solna.se/kontakt.

Läs mer om dataskyddsförordningen här.

När kan du nå oss?

Måndag, tisdag, torsdag 08:00 till 17:00
Onsdagar 08:00 till 18:00 
Fredagar 08:00 till 15:00

Vad händer när jag ringer?

När du ringer till stadens kontaktcenter på 08-746 10 00 får du fyra olika alternativ att välja på:

  1. Socialtjänst, äldreomsorg, funktionshinder eller LSS, tryck 1
  2. Skola, förskola, vuxenutbildning, kultur eller fritid, tryck 2
  3. Parkering, trafik, gator, bygg eller miljö, tryck 3
  4. Ringer du från ett företag, tryck 4

När vi svarar kommer vi ställa några kontrollfrågor om vad ditt ärende gäller. I kontaktcenter har vi tillgång till tusentals kvalitetssäkrade frågor och svar och vi kan hjälpa till i ca 70 procent av alla ärenden.

Kontaktcenter finns i första hand till för att öka servicen och tillgängligheten för dig men även för att värnar personalens tid med solnabarnen, solnaungdomarna och solnabor med olika vårdbehov. Om du absolut vill bli kopplad till en specifik person gör vi självklart det. Om personen du söker inte svarar återtas telefonsamtalet av kontaktcenter och du erbjuds lämna ett meddelande så att personen du söker kan kontakta dig så fort som möjligt. Vi ser då gärna att du talar om vad ditt ärendet gäller och lämnar telefonnummer och e-postadress. På så sätt kan personen du söker förbereda ärendet och mejla om du inte nås på telefon vid när vi försöker nå dig

När är det bäst att ringa?

Generellt sätt är det kortast kötid på morgonen och sen eftermiddag.

Dela: