Journummer

Socialjour

Socialjouren kan ge råd och stöd i akuta sociala problem som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Socialtjänsten i Solna är ansluten till Socialjouren Nordväst. De samverkande kommunerna är Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Öppettider
Måndag-torsdag kl 17-02
Fredag kl 15-02
Lördag-söndag kl 16-02

Myndigheter kan nå jouren en timme före öppnandet måndag till torsdag.

Kontakt
Telefon: 010-444 05 00
Fax: 010-444 05 44
Adress: Sundbybergsvägen 15, 171 73 Solna (Polisstationen i Solna)

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 når du socialjouren via 112.

Övriga journummer

Situation Telefonnummer
SOS Alarm - vid nödsituation
För icke brådskande fall
112
08-454 21 00
Polisen
För allt som inte är akut ex frågor, pass, information, tillstånd m m

114 14
Nationellt informationsnummer
Förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det går också ringa hit och berätta om pågående olyckor eller kriser.Ex jordbävning, oljeutsläpp, giftigt avfall

113 13
Sjukvårdsrådgivning
Samtalen besvaras av sjuksköterskor som ger råd och bedömer om du behöver vård på sjukhus eller vårdcentral

1177
Jourtelefon om brandskydd
För allmänheten och fastighetsägare, varje dag kl 13.00-15.00, Solna Sundbybergs Brandstation

08-454 87 00
Vatten- och avloppsledningar
Kontorstid Solna Vatten
Övrig tid

08-82 79 64
08-454 21 77
Gasjour
Dygnet runt

0771-41 01 00
Advokatjour
Bibliotekets advokatjour

08-746 16 65
Fjärrvärmeledningar utomhus
Dygnet runt

08-475 04 00
Elledningar utomhus
Dygnet runt

020-82 58 58
Parkeringsmätare, elstolpe

08-746 11 00

Gata och park
Vid akuta fel på kommunens gator och vägar (om stadens kontaktcenter är stängt) ex. nedfallna träd, trafikfara, snöröjning, glaskross efter trafikolycka, oljespill, avsaknad av brunnslock etc.


010-458 10 32

Trafiksignaler
Felanmälan kontorstid
Felanmälan jour/övrig tid


08-746 10 00
010-458 10 32

Belysning
Felanmälan gatubelysning kontorstid
Övrig tid


08-746 10 00
08-739 76 09

Felanmäla lokaler som används för kommunal verksamhet
Dygnet runt08-746 11 00 

Parkeringsövervakning
Parkering på allmän platsmark kontorstid
Övrig tid
Parkering förhyrda platser/kvartersmark


08-556 558 20
072- 961 27 22
08-746 10 00

Skadade djur
Storstockholms Vilt och skadedjursgrupp:
Torbjörn Röste
Håkan Bolk


070-471 05 60
070-92 74 889

Våldsbejakande extremism
Röda Korset en stödlinje för anhöriga och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser.


020 100 200

Bevakningsärenden
Kontakt om bevakning/rondering, larmutryckning, larmmottagning och larmförmedling tas med Svensk Bevakningstjänst AB på telefon 08-619 50 00, dygnet runt.

Vid akuta fel på kommunens gator och vägar (om stadens kontaktcenter är stängt) ex. påkörda eller nedfallna trafiksignaler, nedfallna träd, trafikfara, snöröjning, glaskross efter trafikolycka, oljespill, avsaknad av brunnslock etc.

Dela:

Fler kontaktuppgifter