Fältförlagd verksamhet

Under de perioder som Solnas unga rör sig mer utomhus på kvällstid, bedriver stadens fritidsledare fältförlagd verksamhet tillsammans med föreningsledare från AIK. Dessa ledare rör sig ute på stan kvällar och nätter under perioder då många unga är ute för att umgås och roa sig, på eget initiativ eller i samband med olika arrangemang.

Syftet med den så kallade "fältningen" är dels att öka tryggheten för de ungdomar som är ute, dels att öka kunskapen om var ungdomar rör sig på sena kvällar. Det är också en del i det allmänna främjande och förebyggande arbete som fritidsverksamheten utgör, och förbättrar chanserna att identifiera barn och ungdomar i riskzon.

Den fältförlagda verksamheten bedrivs under följande perioder:

  • Fredagar och lördagar från april till mitten av juni
  • Måndag - fredag under andra halvan av juni
  • Måndag - fredag under första halvan av augusti
  • Fredagar och lördagar från andra halvan av augusti till 31 oktober
Dela: