Anmälan och uppsägning av plats på fritidsklubb

Anmälan till fritidsklubb

Anmälan för läsåret 2017-2018 görs på blanketten:
Anmälan fritidsklubb (PDF-dokument, 69 kB).

Läs mer om fritidsklubbarna i foldern:
Fritidsklubbar för dig i årskurs 4-6 (PDF-dokument, 236 kB).

Besked om placering på fritidsklubb skickas vanligen ut i slutet av april inför kommande läsår. Placeringen gäller från och med den första vardagen i augusti det år barnet börjar i fjärde klass. För barn som går på fritidshem gäller placeringen på fritidshemmet till och med sista juli.

Uppsägning av plats på fritidsklubb

Uppsägning av plats på fritidsklubb görs med blanketten Uppsägning fritidsklubb (PDF-dokument, 48 kB).

Uppsägningen måste ske skriftligt. Uppsägningstiden är en månad från det datum uppsägningen inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppsägningstiden följer inte kalendermånader. Om en ny kalendermånad börjar under uppsägningsperioden behöver man alltså inte betala för hela den månaden utan bara fram till och med uppsägningsdagen.

Dela: