Mötesplatser för unga

Under hela tonårstiden och en bit in i vuxenlivet har du tillgång till träffpunkter för umgänge och aktiviteter på flera platser i Solna. Öppettider, inriktning och vilka åldrar som är välkomna varierar, men grundtanken är alltid densamma: trygga mötesplatser för Solnas barn och ungdomar, där våra fritidsledare arbetar för att göra din fritid attraktiv och meningsfull.

Kvartersgårdarna

Kvartersgårdarna är lokala verksamheter för de yngre tonåringarna, cirka 12-15 år. De ligger utspridda över Solna för närheten och trygghetens skull. Några av fritidsklubbarna delar lokaler med andra verksamheter under andra tider på dygnet.

Fritidsgårdarna

Under senare delen av tonårsperioden (från "högstadieåldern") är det fritidsgård som gäller, och verksamheten riktar sig grovt räknat till ungdomar i åldern 13-19. Gränsen är dock av nödvändighet något flytande, eftersom fritidsgårdsverksamheten delar lokaler med ett par av kvartersgårdarna.

Verksamhet för äldre ungdomar

De äldre ungdomarna hänvisas i första hand till Solna Ungdomscafé, Kurage och Black Sheep. Här finns möjligheter att få stöd med de frågor som blir aktuella när man träder in i vuxenlivet, samt omfattande möjligheter att påverka utbudet och verksamheten, till exempel genom att själv föreslå och genomföra arrangemang.

Dela: