6 - Solna Badminton (Solna IF)

I Solna IF har det också förekommit badminton, en verksamhet som hade startats som Solna Badmintonklubb 1952, men som 1967 införlivades som sektion i Solna IF.

Kvarteret Bollen, strax bakom Råsundastadions norra läktare, är idag platsen för pensionärsboende och distriktsläkarmottagning. Många år tidigare sjöd det av liv på denna plats; år 19… stod Råsunda tennisbanor med läktare klara. Vintertid tjänstgjorde platsen som ishockeyrink; här spelades till och matcher i det VM som gick i Stockholm 1947. Platsen byggdes 1951 om till både badmintonhall och tennisbanor. Året därpå bildade några badmintonentusiaster Solna Badminklubb under dess förste ordförande Runo Ahlqvist. På den tiden fanns det bara ett fyrtiotal klubbar i hels landet. Redan 1954 kunde klubbens stoltsera med fyra juniordistriktsmästare.

Solna BK bidrog i hög grad till att öka tävlingsutbudet genom att 1955 inbjuda till nationella tävlingar, som lockade ett hundratal deltagare från åtta klubbar. Som mest deltog 200 spelare i Solnas tävling. Första året tog Solna andraplatsen i tävlingen för att de tre följande åren vinna den. Junioren Lars Sunnås, som till och med kunde mäta sig med AIK:s hårdsatsande spelare, blev uttagen till juniorlandslaget.

Solna badmintonhall blev dock tyvärr kortlivad; redan efter 15 år fann ägaren det för dyrt att renovera hallen som sedan i flera år bara stod och väntade på att rivas. Därmed hänvisades klubbens spelare till olika små gymnastiksalar i Huvudsta och Råsunda.

Utsikterna att överleva som liten specialklubb syntes små, varför klubben sökte stöd från Solna IF som införlivade verksamheten 1967.

Verksamheten hade bedrivits på sparlåga i flera år men nu skedde en viss nytändning. Herrlaget tog ny sats i division 4 och avancerade direkt till trean; 1976-77 blev det en säsong blev tvåan, men sedan men har laget mestadels spelat i trean.

Hösten 1968 bjöd på en viktig förändring då Tallbackaskolans (i södra Huvudsta) gymnastiksal stod klar med bland annat åtta banor för badminton.

Två år senare återupplivades den fina egna stortävlingen, där inte mindre än 286 spelare deltog vid klubbens femtioårsjubileum 1972.

Ett annat rejält tillskott kom 1972 då den privatägda hallen Olligång öppnade i Sundbyberg.

Det främsta namnet vid denna tid var den unge André Ussing som vann flera DM-titlar och juniortävlingar.

En annan milstolpe var när klubben engagerade en utomstående tränarkraft med det inom badminton aktade namnet Hans Lenkert, som sedermera blev mångårid ordförande i Svenska Badmintonförbundet.

I slutet av sjuttiotalet inleddes ett utbyte med Solnas stads danska vänort Gladsaxe. Det och livaktiga skoltävlingar, läger för hela klubben på Bosön samt kontrakterade tider två gånger i veckan i Spånga Badmintoncenter gav ett uppsving för Solnas badminton.

Som alltid är det några ledare som med sitt engagemang får en idrottsförening att leva. I Solna badminton heter de Erik Orwén (som också var med och bildade Solna Simsällskap) och Jan Samuelsson. De aktiva som spelat mest i klubbens färger är Jan Samuelsson, Sven-Erik Johansson, Jan Freudman, Monica Hansson och Ann-Margret Stenbeck. Tre damer har spelat i elitklassen: Monica Hansson, Birgitta Ernquist och Britt-Marie Wigert.

Hösten 1984 fick sektionen disponera tid i den nya Solnahallen och hade då verksamhet samtidigt i Solnahallen, Olligång, Tallbacka, Spånga Badmintonhall och Råsunda skola. Sommaren 1985 stängdes dessvärre Olligång, då marken skulle användas till parkeringsplatser. Under hösten öppnades Sundbybergs rackethall och klubben kunde disponera vissa tider där i stället.

Föreningen fick problem med ledare för att täcka den spridda verksamheten. Jan Samuelsson, som sedan länge bott söder om stan, aviserade att han på grund av tidsbrist ville avsluta sitt engagemang i klubben. Styrelsen kunde inte finna någon ersättare varför badmintonsektionen lades ned våren 1986 och medlemmarna sökte sig istället till Huvudsta Badminton och tennisklubb. Målet var att genom koncentration av resurserna skapa en slagkraftigare badminton i Solna.

Dela: