25 - Solna Sportdansklubb

Text: Kerstin Katz

En klubb det svänger om

Solna Sportdansklubb bildades 1975 på Olle Bengtsons Dansskola i Solna. Olle Bengtson hade en lång karriär inom sportdansen. 1937 började han i den dansskola på Nalen i Stockholm som Gustaf "Topsy" Lindblom hade startat. Topsy* (OS-guldmedaljör i tresteg 1912) hade samlat dansintresserade ungdomar som nu fick undervisning av danska danslärare i den nya populära sporten i Europa, sportdans. 1948 blev Olle svensk mästare och samma år kom han på sjätte plats i ett världsmästerskap i Finland. Som professionell tävlade han med sin fru Eva under 1960-talet. Efter att ha haft dansskola på Södermalm i Stockholm under många år flyttade han till Solna 1974. Olle avled 1997.

En ung idrott med rötterna i England

Ursprungligen kommer sportdansen från England. Sedan 1936 har tävlingar i sportdans förekommit i Sverige och föreningar och klubbar har funnits sedan dess. 1968 bildades Svenska Danssportförbundet och 1977 blev sportdansen accepterad som idrott och upptogs i Riksidrottsförbundet. I Solna sportdansklubbs discipliner ingår de fem standarddanserna modern vals, quickstep,tango, wienervals och slowfox samt de fem latindanserna cha cha cha, samba, rumba, paso doble och jive. Tillsammans bildar de tiodans.

Standard- och latindanserna är svåra att lära och mycket konditionskrävande. Man måste vara ett par, pojke och flicka. I de lägre klasserna kan två flickor dansa med varandra.

Sportdansare tävlar i olika åldersgrupper, från barn till senior och i klasser från C till A. Innan man börjar tävla i C-klass finns "Pröva-på-klasser". När paren når de högsta klasserna är det viktigt att de får möjlighet att tävla i större tävlingar även utomlands. De som gör bra resultat i tävlingar inom Sverige blir uttagna till Europa- och världsmästerskap.

Nära hundra medlemmar

Under de första åren hade klubben en barngrupp, en vuxengrupp och en seniorgrupp. Efter några år lämnade seniorgruppen, som då omfattade cirka tio par, klubben och bildade en egen klubb. Solna sportdansklubb inriktade sig nu i första hand på barn och ungdomar. Klubben har idag (2007) 94 medlemmar, varav 67 är barn och ungdomar. Av dem är 22 pojkar och 45 flickor. Klubben har nio tävlande par varav tre i klass A, ett par i vuxna och två par i junior.

Svår rekrytering

Tiodans är en liten sport i Sverige. Det har varit svårt att rekrytera barn och ungdomar, speciellt pojkar. När Olle Bengtson fick uppdrag som danslärare i skolor, ofta genom Hem- och skolaföreningar, kunde han värva några ungdomar. I mitten av 1980-talet fick Olle en grupp barn från Unga örnar, vilket gav föreningen en ökning av duktiga barn som senare kom att tävla för klubben. Vid slutet av 1980-talet och under flera år framöver fanns flera par som kom att dansa i högre klasser. En nedgång märktes under 1990-talet, men genom särskilda pengar från det så kallade "Handslaget" (statligt bidrag för barn och ungdomar, fr o m 2006 benämnt Idrottslyftet) från och med 2003 fick klubbarna in flera intresserade barn och ungdomar.

Träning i kommunens lokaler

Klubben fick från början tider två dagar i veckan i två olika skolor genom kommunens försorg. Allteftersom det blev fler tävlande par krävdes flera tider. Klubben har idag tillgång till lokaler fyra dagar i veckan. Paren undervisas i grupp, men på elitnivå krävs även privatlektioner för individuell undervisning. Klubben ordnar träningsläger internt, men par i de högsta klasserna får även åka på läger där andra tränare anlitas. Det är viktigt att de får möjlighet till undervisning av l��rare som är internationellt kända och att klubbens huvudtränare får följa dansens utveckling.

Internationellt skolade tränare

Olle Bengtson var, som tidigare nämnts, klubbens huvudtränare. Från 80-talets början fanns även Kerstin Katz som lärare. Båda hade engelsk danslärarexamen. Olle och Kerstin drog sig tillbaka 1997 och under ett par års tid därefter anlitades danspedagog Maybritt Morén som klubbens tränare. Syskonen Björn och Katarina Törnblom, som länge varit ett av klubbens elitpar, avlade norsk dansexamen i slutet av 1990-talet och är sedan dess klubbens huvudtränare. Björn har nio SM-tecken och tillsammans har de åtta guld.

Första tävlingen 1985

Klubben arrangerade sin första tävling 1985, Flamingopokalen. Sedan dess har många tävlingar arrangerats, flera benämnda Solnapokalen och flera SM. Under årens lopp har klubbens medlemmar deltagit i åtskilliga uppvisningar. Björn och Katarina Törnblom deltog i en uppvisning utanför Operan vid Stockholms 750-årsjubileum år 2002, "Slave to the Rhythm". Björn har även engagerats till programmet "Let´s Dance" i TV 4 under 2007.

Traditionell finansiering

Klubbens ekonomi följer i stort sett samma mönster som andra idrottsföreningar. Intäkter kommer från tävlingar, sponsorer, statliga och kommunala bidrag, medlemsavgifter, ersättning vid uppvisningar samt visst bidrag till tränarutbildning. Utgifterna består främst av bidrag till de tävlande till resor, hotell, startavgifter, träningsläger och viss utrustning till A-klassen. Under verksamhetsåret 2005-2006 var intäkterna 181 000 kronor och kostnaderna 138 000 kronor.

• Topsy fick sitt säregna smeknamn sedan han i sin ungdom i Norrköping fångat in och räddat en skenande cirkuselefant vid namn Topsy.

Fakta

Bildad: 18 februari 1975
Färger:
Hemvist:
100 medlemmar
Verksamhet: Tiodans: de fem standarddanserna modern vals, quickstep, tango, wienervals och slowfox samt de fem latindanserna cha cha cha, samba, rumba, paso doble och jive.
Ordförande: Stellan Törnblom

Dela: