21 - Kanotklubben

Det är inte bara på Solnas alla fina idrottsanläggningar som det har bedrivits idrott, Solna erbjuder som bekant vacker natur med härliga vattendrag som lockar många till paddling och segling. Ett litet initiativrikt gäng paddlare, som höll till i Ulvsundasjön, bildade 1932 Huvudsta Kanotklubb. Så småningom kom även segling med som tävlingsgren.

Klubbstugan har legat på olika platser vid Ulvsundasjöns strand, men sedan HKK pepprat politiker med skrivelser och ansökningar fick klubben till sist både bidrag och bygglov för den fina anläggningen invid Huvudstabadet med klubb- och båthus som invigdes 1976. Det var föreningen väl värd efter att i skymundan av den traditionella idrotten ha engagerat hundratals paddlare och seglare genom åren.

Idag är Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb, som namnet nu lyder, en av stadens livaktigaste och mest betydelsefulla föreningar med 48 båtar, 25 kanoter och över 100 medlemmar, varav hälften ungdomar. Jollesegling är huvudnumret, där klubben även deltar i internationella tävlingar.

Dela: