17 - Solna SS

Simsällskapet på uppgång

När Solna skulle få sin simhall 1957 tog en av de kringboende i Vasalund, Eric Orwén, initiativet och kontaktade alla simintresserade i kommunen för att få bilda en simklubb. Intresse fanns och den nybildade föreningen antog namnet Solna Simsällskap och valde Eric Orwén till ordförande. (Orwén har även varit en stark kraft i Solna Badmintonklubb.) För att öka intresset bjöd sällskapet in intresserade till ett möte med självaste storsimmaren Arne Borg. Redan andra året redovisade sällskapet ett hundratal medlemmar.

Sällskapet hade svårt att erbjuda förutsättningar för elitsimning, varför flera av föreningens talanger under årens lopp slussats till de stora simklubbarna i stan. Men 1968 kom SSS första stora stjärna, Eva Ohlsson, som simmade flera år i landslaget.

En milstolpe i simsällskapets historia var när föreningen 1979 på entreprenad fick överta ansvaret för kommunens simskola. Denna verksamhet, som under senare år mycket förtjänstfullt letts av Ingrid Andersson, har betytt mycket för rekryteringen av simmare. Men viktigare än så är uppgiften att under lekfulla former lära kommunens invånare, ung som vuxen, att lära sig simma.

Idag slussar inte SSS några talanger till andra klubbar utan behåller dem och har därmed lyckats flytta fram sina positioner. Inte mindre än ca 700 medlemmar konkurrerar idag om en plats i simeliten. Med simmare som till exempel Anton Svärd, svensk ungdomsmästare, är återväxten mycket god.

Förutom simning kan sällskapet ståta med ett vattenpololag i damernas allsvenska och två flickor, Laila Andersson och Kajsa Kardell, spelar i landslaget.

Dela: