Naturisar

Brunnsviken, som inspekterades 14/2, fortsätter vara osäker med varierande istjocklek och riktigt tunn is på sina ställen. Flera områden har is högst upp, därunder 10 cm vatten och sedan tunn is igen. Den fria is som finns är dessutom ojämn och bucklig. Brunnsviken är med andra ord inte att rekommendera denna helg heller.

Råstasjön mättes också 14/2 och har fortfarande 27-30 centimeter tjock is. Den plogade banan är i fint skick, men det är mycket vatten på isen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

  • Solna stad plogar vid behov isarna på Råstasjön och Brunnsviken för att möjliggöra skridskoåkning och promenader på isarna.
  • Fotgängare uppmanas gå i ytterkanterna av den plogade banan. Det minskar olycksrisken. Skor kan också lämna grus i banan, vilket förstör skridskor. Är isen mjuk kan det också bli ojämnheter efter skor och kängor.
  • Plogning sker mellan jullov och sportlov och prioriteras inför helger.
  • Plogning sker endast under säkra förhållanden. Is ända in till strandkanten samt istjocklek på minst 15 cm behövs för plogning med maskin.
  • Under perioder med mycket snö kan plogning av vägar och gång-/cykelstigar behöva prioriteras.
  • All vistelse på isen sker på egen risk och under eget ansvar. Läs gärna igenom Svenska Livräddningssällskapets information om isvett innan ni ger er ut på isarna.

Brunnsviken

På Brunnsviken plogas en bana på cirka 6 kilometer runt viken. Lämpliga startpunkter är bryggorna vid Kafé Sjöstugan, Stallmästargården och Frösundavik. Mellan Ålkistan och Haga båtklubb är isen svagast.

Brunnsviken, som inspekterades 14/2, fortsätter vara osäker med varierande istjocklek och riktigt tunn is på sina ställen. Flera områden har is högst upp, därunder 10 cm vatten och sedan tunn is igen. Den fria is som finns är dessutom ojämn och bucklig. Brunnsviken är med andra ord inte att rekommendera denna helg heller.

Se karta med information om startpunkter, platser för mätning av istjocklek, riskområden med mera. (PDF-dokument, 203 kB)

Råstasjön

Förutom en rundbana plogas ibland en skridskobana upp mitt på sjön.

Råstasjön mättes torsdag 14/2 och hade då 27-30 centimeter tjock is. Banan är öppen, men det är mycket vatten på isen.

Se karta - röda markeringar anger kända riskområden för svag is. (PDF-dokument, 124 kB)

Andra naturisar

Skidspår

Solna har inga fasta skidspår. Ibland prepareras skidspår i samband med att rundbanorna plogas på Brunnsviken och Råstasjön, men det är endast i undantagsfall. Aktuell information kring detta ges i anslutning till information om plogning högre upp på denna sida.

För längdskidåkning i Solnas närhet kan vi tipsa om Sundbybergs skidspår i Ursvik.

Kort skidspår på Ulriksdals IP vintern 2018-2019

Utanför Ulriksdals IP (Kolonnvägen) har idrottsplatsarbetarna gjort iordning ett skidspår inför jullovet. Spåret är cirka 170 meter långt. Perfekt för den som vill prova nya längdskidorna inför fjällresan eller kanske prova lite stavåkning - men främst till för våra unga skidåkare såklart.

Dela: