Solnaskutan Constantia

Stiftelsen Solnaskutan bildades 1995 för att bedriva ungdomsverksamhet med segelfartyget Constantia. Sedan millenieskiftet seglar 4-500 ungdomar med Constantia varje år, främst under tredagarsseglingar med skolklasser i Stockhoms skärgård.

Constantia inledde sitt liv som seglande lastfartyg och var verksamt som sådant ända fram till 1968. Stegvis har det historiska segelfartyget rustats upp till att motsvara alla certifikatskrav och har kallats för "Solnas vackraste 100-åring".

I modern tid har Constantia fungerat som skolskepp och gör långseglingar där man kan anmäla sig till olika etapper - och väl ombord blir man en i besättningen (men inga förkunskaper krävs). Constantia gör även bokade seglatser med företag och privata grupper. Någon gång per år har man också Öppet skepp, då allmänheten kan komma och inspektera skeppet vid bryggan vid Huvudsta strand.

Constantia ägs och drivs av Stiftelsen Solnaskutan, och det huvudsakliga syftet med verksamheten är att ge barn och ungdomar möjlighet att komma ut på sjön i ett riktigt segelfartyg från förr.

Mer information finns att hämta på Constantias hemsida.

Dela: