Sveriges första Pep Park öppnade i Solna

Nu har 100 meter Pep öppnat i Huvudsta – den första Pep Parken i Sverige, med redskap och utrustning för lek, rörelse och vardagsmotion för barn, unga och vuxna tillsammans. H.K.H. Prins Daniel och Carolina Klüft närvarade vid invigningen den 1 september.

I söndags, den 1 september, invigdes 100 meter Pep – Sveriges första Pep Park i Huvudsta, i närvaro av H.K.H. Prins Daniel och Carolina Klüft. Platsen för aktivitetsparken är längs Huvudsta allé, mellan Hufvudsta gård och Augustendals 4H-gård.

– Jag är stolt över att Sveriges första Pep Park nu öppnat i Solna. Nu får fler barn, ungdomar och vuxna bättre möjligheter till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans, året runt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Sveriges första Pep Park

100 meter Pep är den första av de tre aktivitetsparker – så kallade Pep Parker – som ska uppföras i Solna. Förutom i Huvudsta planeras en park i Arenastaden och en i Hagaparken. Syftet med parkerna är att ge barn, ungdomar och vuxna i Solna förutsättningar till rörelse och motion i en miljö som uppmuntrar till såväl lek som träning.

Utbud för barn, unga och vuxna

Parken innehåller redskap och utrustning anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer, och stimulerar till såväl spontan som planerad aktivitet. Tanken är att utbudet ska utveckla rörelseförmåga, koordination och andra fysiska färdigheter, samtidigt som miljön uppmuntrar till lek och rekreation – här finns till exempel studsmatta, balansgång, löparbana, en utomhusscen och planteringar med ätbara frukter och bär. Parken kan också fungera som ett utegym för vuxna.

Pilotsatsning

Pep Parkerna i Solna är samarbete mellan Solna stad, Fabege och Generation Pep – en organisation initierad av Kronprinsessparet. Satsningen är ett pilotprojekt med syfte att utveckla en modell för samverkan mellan en kommun och det lokala näringslivet, som kan spridas till andra delar av landet.

Dela: