Anpassning av ridstig påbörjad

Ridstigen i södra Huvudsta dras om med anledning av den planerade Pep-parken. På gångvägen längs ridstigens nya rutt har delar av asfalten nu ersatts med flisbelagd remsa.

Ridstig Huvudsta
Den nya remsan till höger om gångvägen har plats för både skritt och galopp.

Tecknad skiss på Pep-parken
Pep-parken blir cirka 100 meter lång och består av olika sektioner för olika typer av motion och rörelse. Placeringen är längs gång- och cykelbanan med början i höjd med Augustendals 4H-gård.

Dela: