Ny verksamhet i Skytteholmsparken för ungdomar med korttidstillsyn enligt LSS

Från och med den 1 augusti förändras fritidsklubben i Skytteholmsparken till en ny verksamhet som välkomnar alla ungdomar från 12 år med funktionsnedsättning och som beviljats korttidstillsyn enligt LSS (Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade).

Idag är ungdomar som beviljats korttidstillsyn placerade på flera anläggningar i staden: UngdomsTorget,, Solna Ungdomscafé, Byparken, Hannebergsparken, Hagalundsparken och Skytteholmsparken.

Syftet med den nya verksamheten i Skytteholmsparken är att bygga en riktad verksamhet för tonåringar med funktionsnedsättningar med meningsfull fritid med närhet till aktiviteter, rekreation och verksamheter i Skytteholmsparken, i anslutning till Solna centrum.

Verksamheten kommer även fortsättningsvis att genomföra besök till de andra mötesplatserna för ungdomar i Solna.

Samtliga ungdomar från tolv år och uppåt, som har beviljats korttidstillsyn enligt LSS, kommer att få plats på den nya verksamheten i Skytteholmsparken från och med den 1 augusti.

Berörda vårdnadshavare får särskild inbjudan till ett informationsmöte om verksamhetsförändringarna i början av juni.

Dela: