Kvalitetsdeklaration - föreningsbidrag till vuxenföreningar

Föreningslivet utgör en viktig del av människors ideella engagemang. Ideella föreningar för vuxna har möjlighet att ansöka om föreningsbidrag. Beslut fattas utifrån stadens regelverk för föreningsbidrag.

Föreningsbidrag till barn- och ungdomsföreningar omfattas av Solna stads kvalitetsdeklarationer vilka utgör stadens löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster.

Kvalitetsdeklaration - Föreningsbidrag till vuxenföreningar

Dela: