Kvalitetsdeklaration - föreningsbidrag till barn- och ungdomsföreningar

Föreningslivet utgör en viktig del av barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Bidragsberättigade föreningar i Solna med barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att ansöka om lokalt aktivitetsstöd, projektbidrag och ledarutbildningsbidrag. Beslut fattas utifrån stadens regelverk för föreningsbidrag.

Föreningsbidrag till barn- och ungdomsföreningar omfattas av Solna stads kvalitetsdeklarationer vilka utgör stadens löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster.

Kvalitetsdeklaration - Föreningsbidrag till barn- och ungdomsföreningar (PDF-dokument, 738 kB)

Dela: