Bidrag

En grundläggande förutsättning för att en solnaförening ska kunna få ekonomiskt stöd från staden är att föreningen finns i stadens föreningsregister. Föreningarna ska också redovisa sina genomförda aktiviteter till kultur- och fritidsförvaltningen. Därutöver finns särskilda villkor för olika föreningstyper:

  • Föreningar med ungdomsverksamhet
  • Kulturföreningar
  • Pensionärsföreningar
  • Övriga vuxenföreningar

De fullständiga reglerna återfinns i dokumentet Bidragsregler, som du hittar i högerspalten.

Ledarbidrag och projektbidrag

Föreningar kan också söka bidrag för att utbilda sina ledare eller finansiera vissa projekt. Det gör man med blanketterna i högerspalten.

För bidrag till kulturprojekt använder du länken i högerspalten som leder till webbformuläret.

Dela: