Taxor och avgifter

Solna stad tillhandahåller planer, hallar och andra idrottsytor som kan hyras av föreningar och andra grupper, företag och privatpersoner. Här sammanfattas grunddragen i det avgiftssystem som gäller för Solna.

Avgiftsnivåer

Det finns tre huvudsakliga avgiftsnivåer, som gäller för solnaföreningars ungdomsverksamhet, solnaföreningars seniorverksamhet, samt privatkunder.

Föreningstaxa för Solnas seniorer

Föreningstaxan gäller för seniorverksamhet i solnaföreningar som också har bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet.

Privatkund

Som privatkunder räknas:

  • Solnaföreningar som ej är bidragsberättigade
  • Föreningar hemmahörande i andra kommuner
  • Privatpersoner
  • Företag
  • Ej Solnaskolor

Övriga avgifter och bestämmelser

För vissa anläggningar och serviceinsatser gäller särskilda avgifter och bestämmelser. Passersystem, matcher med förväntan om stor publiktillströmning, vaktmästartjänster, vinterhållning av uppvärmda konstgräsplaner är sådant som omfattas av detta. För närmare information, se dokumentet "Taxor och avgifter (idrottsanläggningar)" nedan.

För mer utförlig information om avgifter, betalningsvillkor med mera hänvisas till dessa dokument.

Dela: