Idrottsanläggningar

Solna stad är en av Sveriges främsta idrottskommuner, med många framgångsrika elitverksamheter och en bred ungdomsidrott. Det aktiva föreningslivet medför ett stort tryck på tider och utrymmen i hallar och på planer.

Nyttjandegraden är mycket hög för Solnas idrottsanläggningar, men allmänheten kan också söka de tider som är outnyttjade. Starta på sidan Boka tider på idrottsanläggningar om du är intresserad.

I vänstermenyn kommer du åt de anläggningar som drivs eller bokas genom staden. Privata företag, som exempelvis gym, finns inte här.

Dela: