Idrott & fritid

Välbesökt seminarium om konstgräs och miljö

För en tid sedan genomförde Solna stad ett seminarium där företrädare för olika organisationer och professioner belyste frågan om konstgräsets miljöeffekter ur olika aspekter. Syftet var att ge en heltäckande bild av kunskapsläget och ge bättre underlag för åtgärder och prioriteringar för befintliga och planerade idrottsanläggningar.

  • Spring Solnaloppet 13 maj

    Solnaloppet är ett nytt initiativ från AIK Friidrott för att inspirera till motion och umgänge för olika åldrar. En förhoppningsvis solig söndag i maj är alla därför välkomna till Huvudstafältet med omgivningar för en trevlig och kanske lite utmanande dag i rörelseglädjens tecken.

  • Välkomna till Solna kulturskola, Blomgatan 3

    Välkomna till våra nya, fina lokaler!