Idrott & fritid

Ny konferens om konstgräs och miljö, Solnahallen onsdag 10 april

2018 hölls en första konferens om konstgräsets miljöpåverkan som lockade 140 deltagare från hela landet till Solnahallen. Årets konferens fortsätter diskussionen om forskningsläget och olika aktörers roller, samt ger konkreta exempel på miljöanpassning av konstgräsanläggningar.