Hagastaden

Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut den tydliga gränsen mellan grannkommunerna Stockholm och Solna som nu allt mer växer ihop. Hagastaden blir en av Solnas sex nya stadsdelar och ett dynamiskt och attraktivt område med en tydlig storstadskaraktär. En förutsättning för byggandet av Hagastaden är överdäckningen av Norra länken och Värtabanan, vilket möjliggjort att det nya området kan byggas ovanpå.


Foto: Nya Karolinska Solna november 2016.

Bostäder

I Hagastaden byggs totalt 6 000 nya bostäder varav cirka 3 000 bostäder på Solnasidan. De första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning 2017. Hagastaden får en tätare och högre bebyggelse än vad som idag är vanligt i Stockholms stadsbild. Bostadshusens bottenvåningar kommer att innehålla förskolor, service, restauranger och caféer. Hagastaden har nära till både storstadens puls och Nationalstadsparkens lugn. Den täta stadsstrukturen ger tillgång till goda kommunikationer och närhet till Stockholms hela utbud, till skola, service och grönområden.

Arbetsplatser

När den nya stadsdelen är färdigbyggd kommer det att finnas runt 50 000 arbetsplatser i området. Både privata och offentliga och inom en mängd olika branscher och serviceområden. Norra Stationsgatan blir en central punkt i det framväxande området och gatan blir en boulevard med serviceföretag i bottenvåningarna. Vid Torsplan har det första handelskvarteret byggts upp och det finns redan ett stort antal företag på plats i området.

Hagastaden är ett unikt projekt där samhälle, universitet och näringsliv har gått samman med ambitionen att bli världens bästa område för forskning och vetenskap som förbättrar människors hälsa och liv – life science. Företag och institutioner verksamma inom life science kan få hjälp med etablering genom samarbetet Stockholm Life och den som är verksam i Hagastaden kommer att ha goda möjligheter till samarbeten med universitet, näringsliv, hälso- och sjukvård. Tre framstående universitet – Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan – med över 70 000 studenter och 7 000 forskare ligger inom drygt en kilometer från Hagastaden.

Nya Karolinska Solna

Karolinska Universitetssjukhuset flyttar sin verksamhet och blir Nya Karolinska Solna. Ett nytt och modernt universitetssjukhus blir navet mellan sjukvård, forskning och utbildning och bidrar även till visionen att utveckla Stockholmsregionen till ett framstående centrum för life science. Det nya sjukhuset tar emot de första patienterna år 2016, och öppnar fullt ut 2018.

Uppgiften för det nya universitetssjukhuset är att bedriva den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten.

Norra Hagastaden

En ny stadsdel växer också fram i norra delen av Hagastaden. I takt med att området utvecklas kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut gränsen mellan Solna och Stockholm. Norra delen av Hagastaden blir en integrerad del av den täta innerstaden, som kopplar samman omgivande stadsdelar och grönområden, och skapar en ny tydlig stadsfront mot norr.

Visionsbild Norra Hagastaden
Flygvy över norra Hagastaden. I bildens nederkant syns hur den nya stadsfronten möter Solna kyrkogård. Illustration: Team & Rundquist

Området omfattar nuvarande Karolinska sjukhusområdet vars verksamheter kommer att flytta ut, bland annat till Nya Karolinska Solna i den nya stadsdelens sydvästra del. Ambitionen är att området utvecklas som en stadsdel där boende, utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i en tät stadsmiljö som skapar möten och stadsliv.

Stadsdelen gestaltas utifrån områdets topografi och blandningen mellan ny och gammal bebyggelse, med en variation i byggnadstyper och hushöjder. Den nuvarande karaktären får leva vidare och tolkas om i den nya bebyggelsen för att skapa ett sammanhängande och varierat uttryck. De första lägenheterna i den norra delen av Hagastaden beräknas vara klara för inflyttning 2017.

När den nya stadsdelen är färdigbyggd kommer det att finnas totalt cirka 50 000 arbetsplatser inom området, fördelade på både Solnasidan och Stockholmssidan. I norra Hagastaden samverkar staden, universitet och näringsliv med ambitionen att bli ett framstående område för forskning och vetenskap som förbättrar människors hälsa och liv – så kallad life science. Tre framstående universitet; Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, ligger inom drygt en kilometer från området.

Här kan du läsa mer om Hagastadens utveckling.

Dela: