Grönplan och blomster­­program

Grönytor och natur är viktiga för livskvaliteten i en stad. Solna stads grönplan anger inrikningen för hur stadens gröna offentliga miljöer ska utvecklas. Solna stad har även ett blomsterprogram för stadens planteringar runt om i staden.

Solna stads grönplan

Solna stads grönplan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. lägger grunden för hur Solnas gröna offentliga miljöer ska utvecklas för att Solna ska växa och utvecklas hållbart för alla solnabor. Grönplanen innehåller fem strategier för parker och natur i Solna.

Grönplanen avnvänds som ett underlag för fysisk planering i staden och fungerar även som planerings- och inriktningsdokument vid arbete med skötsel av grönska i staden.

En rätt planerad grönstruktur gynnar den biologiska mångfalden och gör
det möjligt för solnabor och besökare att ha nära till ett varierat utbud av
aktiviteter och upplevelser i park och natur.

Solna stads blomsterprogram

Solnas blomsterprogram uppdateras årligen med ett nytt blomsterprogram, som omfattar vår-, sommar-, och höstblommor. Inspiration hämtas från olika teman, exempelvis färg, konst och liknande.

Blomsterprogrammet består av ettåriga växter, så kallade annueller, som planteras i urnor och rabatter runt om i staden. I april varje år inleds planteringen enligt blomsterprogrammet och mellan tio- och tjugo tusen plantor planteras i fler än 50 urnor och planteringslådor och tre rabatter.

Fler än 30 platser runt om i staden

Stadens ambition är att fördela blommorna så att så många som möjligt får glädje av blomsterprakten. Därför placeras blommorna på Solnas mest populära platser där många boende och besökare passerar.

Blomsterprogrammet 2023 – tema "Förena nytta med nöje"

Årets tema innebär att vi blandar ätbart med blommor à la 1700-talet. I början av april planteras vårblommorna ut runt omkring i staden.

Vårplanteringar

 • Penséer (Viola wittrockiana) ‘Marina’, ‘Blue and Yellow’, ‘Light blue’
 • Bukettviol (Viola cornuta) ‘White’, ‘Penny violet Blue’,
 • Förgätmigej (Myosotis scorpioides) ‘Sylva Bluesylva’

Sommarplanteringar

 • Mangold (Beta vulgaris Rhubarb Chard)
 • Kål (Brassica oleracea) 'Pentland Brig'/ 'Lerchenzungen', 'Scarlet Redbor' (I vissa fall ersatt av Salvia.)
 • Kronärtskocka (Cynara cardunculus) (Scolymus-gr.) 'Violet de provence'
 • Narcisstobak (Nicotiana sylvestris)
 • Stor Tagetes (Tagetes erecta) ‘Vanilla’
 • Slingerkrasse (Tropaeolum majus) ‘Black velvet', 'Tip top Apricot’

Höstplanteringar

 • Planeras

Vinterplantering

 • Tallris

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad