Välkommen till Thor

Thors förskola är den största förskolan bland Hagalunds kommunala förskolor. På Thors förskola är mångfald och värdegrund i fokus. Förskolan har en avdelning med tvåspråkig verksamhet på finska och svenska.

Thors förskola har profilen matematik, natur, språk och hälsa.

Thors förskola startade i januari 2016 en tvåspråkig verksamhet för barn mellan ett till fem år. Den tvåspråkiga verksamheten vänder sig företrädesvis till barn folkbokförda i Solna. Förskolan är centralt belägen vilket innebär att det blir enkelt att ta sig dit från olika delar av Solna. Sånger, spel, sagor och samtal på finska och svenska kommer vara en del av verksamheten.

Adress: Hagalundsgatan 49, 169 66
Antal avdelningar: 5
Förskolechef: Åsa Graveleij

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Informaatiota suomeksi

Dela: