Höst på Thor

På Thor arbetar barnen bland annat med olika material, hantverk och att bygga broar. Personalen finns till hands för att fånga upp nyfikenheten, kreativiteten och att svara på frågor.

Barn i regnrock

Avdelning Ormen har startat upp hösten med att prova på olika sorters material. Barnen har bland annat undersökt rödlerans olika egenskaper och möjligheter. Tillsammans har barn och pedagoger målat med olika typer av färger på olika material. Flera av förskolans barn har visat intresserade för att sy, i olika former och mönster.

Ett spännande material som avdelning Ormen också jobbat med är folie. Förutom att barnen har lärt sig mycket om olika material, har de också lärt sig många nya ord och begrepp.

Barn

Förskolans 5-åringar har under våren arbetat en hel del med textil, till exempel sömnad, brodering, och vävning.

– Vi tänker fortsätta under hösten så länge barnen tycker det känns meningsfullt och roligt, berättar pedagogerna på Ormen.

Efterhand som barnen utvecklas i sitt kunnande försöker förskolan hitta nya utmaningar. Den senaste är att sy djur i filttyg. I arbetet övar barnen öva sin öga-handkoordination, matematik (mäta, jämföra, sortera), kreativitet och koncentrationsförmåga.

Pedagogerna på avdelning Ormen berättar också att 3-åringarna börjat bygga med olika material. Vid ett tillfälle när det regnade och vattnet forsade ner, konstruerades flera olika broar. I byggtemat är tanken att barnen ska prova olika tekniker och material i sitt byggande och att de får leka med vad de byggt. Att bygga är ett bra sätt att arbeta med flera av målen i läroplanen.

bred

Dela: