Thors förskola

Välkommen till Thor

Thors förskola är den största förskolan bland Hagalunds kommunala förskolor. På Thors förskola är mångfald och värdegrund i fokus. Förskolan har en avdelning med tvåspråkig verksamhet på finska och svenska.

  • Skapande och naturupplevelser i förskolan

    Hållbar utveckling och historia i närmiljön är några av de teman som barnen och pedagogerna arbetar med på förskolan på under vårterminen 2017.

  • Höst på Thor

    På Thor arbetar barnen bland annat med olika material, hantverk och att bygga broar. Personalen finns till hands för att fånga upp nyfikenheten, kreativiteten och att svara på frågor.