Stråkets förskola

Välkommen till Stråket

Stråkets förskola ligger mitt i Råsunda. Förskolans arbete med barnen är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin.

  • Fisken rockade sockorna

    Det var ett tag sedan men den 21 mars rockade barnen på avdelning Fisken sockorna tillsammans. Det blev starten på flera intressanta samtal kring olikheter. Delad 0 gånger

  • Alfabetskör

    På Stråkets förskola, avdelning Fisken finns det en alfabetskör. Delad 0 gånger

  • Språk, bild- och stödtecken

    Forskning visar att det språkliga lärandet blir bäst när språket används i vardagliga situationer. Delad 28 gånger