Om Stenbacka

Stenbacka förskola har nu flyttat till nya lokaler vid Rovans förskola.

På Stenbacka förskola arbetar barnen i olika gruppstorlekar. Skapande aktiviteter finns som en naturlig del i barnens vardag på Stenbacka. Förskolan arbetar också med att stärka det enskilda barnets jag-utveckling och det sociala samspelet med barn och vuxna.

På Stenbacka förskola vill vi att alla ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att vistas hos oss. Vi arbetar mycket med att utveckla barnens empatiska- och sociala förmågor. Vi utgår ifrån barnens intressen och behov i vår verksamhet.

  • Adress: Göran Perssons Väg 45, 171 55 Solna
  • Antal barngrupper: 3
  • Förskolechef: Anna Conradsson

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: